инона peoples.ru

јслан и Ёльза [Aslan i Ёl'za]

јслан и Ёльза [Aslan i Ёl'za]

1992

—туди€: Ѕесо —оломонашвили, ћ.’адури,

јктеры: Ѕесо —оломонашвили, ћ.’адури,

ƒиректор: √еоргий ÷инцадзе, Ѕесо —оломонашвили, ћ.’адури,

јслан и Ёльза [Aslan i Ёl'za]